قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری

کتاب

 

فرصت جمعیت؛ چشم انداز تحولات جمعیت در ایران؛ چالش‌ها و ‌راهبردها/ محمد فولادی وندا

انتشارات: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)/ پاییز ۱۳۹۹

 

همچنان‌که وجود منابع انسانی پرشمار و مناسب کمّی و کیفی برای پیشرفت جامعه ضروری است، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی نیز امری حیاتی است. این امر در گرو، داشتن سیاست‌های مدون و مناسب جمعیتی و شناخت عوامل و امکانات بالقوه و به‌‌کارگیری درست آنها و نگاه به جمعیت به عنوان یک «فرصت» است.

به نظر می‌رسد، ریشه اصلی بسیاری از مشکلات فعلی کشور ناشی از عدم توجه جدی مسئولان اجرایی به مقوله جمعیت به عنوان یک «فرصت»، فقدان سیاست پایدار و مناسب جمعیتی با توجه به ملاحظه همه شرایط کشور و فقدان برنامه‌ریزی درست و سیاست‌ها و راهبردهای مدون برای پیشرفت اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی کشور و نسبت نادرست ناکارآمدی و نابسامانی‌های اقتصادی به جمعیت جوان یک جامعه و نیز عدم تلاش مناسب برای به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها و امکانات و توانمندی‌ها برای رفع مشکلات موجود است.

بنابراین علی‌رغم نقش حیاتی جمعیت در پیشرفت یک کشور و تلقی آن به عنوان یک فرصتِ مغتنم، غفلت مسئولان نظام از این مهم و اجرای سیاست کاهش جمعیت در بیش از سه دهه در کشور، جامعه ما با کاهش شدید باروری مواجه شد و اینک ما با تهدید جدی پیری و خاکستری شدن جمعیت مواجه و به سمت سقوط جمعیت در حرکت هستیم. اما امروز، با توجه به تغییر رویکرد جمعیتی در کشور و تلاش برای افزایش باروری و جمعیت،‌ با فرصت طلایی دیگری تحت عنوان «پنجره جمعیتی» مواجهیم؛ فرصتی که از سال  ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ م) در کشور آغاز شده و تا سال ۱۴۲۰ (۲۰۴۰ م) ادامه خواهد یافت. اگر ما از این فرصت اندک استفاده بهینه نکنیم، با خسارات جبران‌ناپذیری روبه‌رو خواهیم شد. این پنجره خود بهترین فرصت برای جامعه ایران است که با بسیج همه‌ امکانات و ظرفیت‌های موجود کشور، با اتخاذ سیاست‌ها، راهبردها و راهکارهای مناسب افزایش جمعیت،‌ تهدید و بحران کاهش شدید باروری و خاکستری شدن جمعیت را به فرصت تبدیل کند و با افزایش جمعیت، پیشرفت اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی کشور را رقم زند.

 

 

 

درآمدی بر مبانی جامعه‌شناسی دین؛ بررسی و نقد اندیشه‌های دکتر علی شریعتی،انتشارادات دانشگاه ادیان و مذاهب، ‌۱۳۹۵

اصیل‌ترین، جاودانه‌ترین و زیباترین راز هستی و نیاز آدمی «حقیقت» است؛ تلخ ‌واقعیتی مظلوم، و شیرین‌حقیقتی که در مصاف همیشگی حق و باطل، همواره سربلند و پیروز است و باطل نگونسار. این سربلندی و پیروزی حقیقت در مصاف با باطل در طول تاریخ، افزون بر سرشت حق، وام‌دار کوشش‌های خالصانه و ناب حقیقت‌طلبانی است که در عرصه نظر و عمل کمر همت بسته‌اند. در این ‌میان، نقش ادیان و پیامبران الهی، به‌ویژه اسلام ناب و پیامبرعظیم الشأنˆ و جانشینان برحق او‰، بسیار برجسته است.

اندیشمندان نامور شیعه رسالت خطیر خویش را بهره‌گیری از آموزه‌های ناب دینی و منابع اصیل معرفتی در دریای بی‌کران معارف قرآن و اصطیاد درّهای ناب حقیقت از سیره آن پیشوایان و عرضه آن به عالم بشری و دفاع جانانه در برابر هجمه‌های بی‌رحمانه حقیقت‌گریزان دانسته و در این مسیر جان‌ها فرسوده‌اند.

درآمدی بر جامعه شناسی آموزش و پرورش،  تهران، انتشارات انصاری، ۱۳۹۵

این اثر از پشتوانه دو دهه تجربه تدریس این درس در مراکز علمی و دانشگاهی برخوردار است . به نظر می رسد، به رغم کثرت آثار در این زمینه، آثار موجود در این عرصه از کاستنی های فراوان رنج می برند؛ برخی از این آثار ترجمه است که بسیاری از مباحث این گونه آثار ترجمه است که بسیاری از مباحث این گونه آثار با محیط فرهنگی و بومی جامعه ما سازگاری ندارند. در آثار تالیفی نیز بعضا برخی مباحث کم اهمیت در جامعه ما، بسیار پررنگ مطرح شده و از برخی میاحث اساسی و کلیدی غفلت شده است. این آثر دارای ویژگی هایی است که آن را از بسیاری از آثار موجود ممتاز کرده است .

درآمدی بر جامعه شناسی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ ۱۳۹۴

به رغم کثرت آثار در زمینه مبانی جامعه شناسی، آثار موجود در این عرصه کاستی‌های فراوانی دارند: برخی از این آثار ترجمه است که با محیط فرهنگی و بومی جامعه ما سازگاری ندارند. در آثار تألیفی نیز بعضاًٌ برخی مباحث کم‌اهمیت در جامعه ما بسیار پررنگ مطرح شده‌اند. به نظر می‌رسد، این اثر دارای ویژگی‌هایی است که آن را بسیاری از آثار موجود متمایز کرده است.

 

اصول اخلاقی حاکم بر رسانه؛ با تاکید بر رسانه ملی،  انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ ۱۳۹۳

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تدوین اصول اخلاقی حاکم بر سیمای ج.ا.ا. است. اینکه براستی از منظر اسلام، چه اصول اخلاقی ای بر سیمای ج.ا.ا. حاکم است و اصحاب رسانه باید به چه اصول اخلاقی‌ای پایبند باشند. این اثر که رساله دکتری محقق است، در پنج فصل و یک خاتمه،‌ پیشنهاد و نتیجه‌گیری، به شرح زیر، تدوین یافته است:

فصل اول: کلیات و مفاهیم؛ فصل دوم: مبانی نظری اخلاق رسانه؛ فصل سوم: اصول اخلاقی حاکم بر سیمای ج.ا.ا.؛ فصل چهارم: تزاحم ارزش‌های اخلاقی و آسیب شناسی سیمای ج.ا.ا.؛ فصل پنجم: موانع و راهکارهای نهادینه‌سازی اخلاق در سیمای ج.ا.ا.؛ خاتمه، پیشنهادها و نتیجه گیری.

 

مفاهیم و کاربردهای جامعه ‏شناسی(ترجمه) انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ ۱۳۷۸

این کتاب، که به منظور تأمین متن درسی دور کارشناسی ترجمه شده است، از دو مزیت برخوردار است: اولاً، نسبتاً جامع است و امهات مسائل جامعه شناسی را مورد بحث قرارر می‌دهد. ثانیاً، اطلاعات آن به روز و تازه است. این اثر در دوازده فصل و یک خاتمه، به شرح تدوین یافته است:

فصل اول: ماهیت و خاستگاه‌های جامعه‌شناسی؛ فصل دوم: رویکردهای نظری و روش‌شناختی در جامعه شناسی؛ فصل سوم: نمادها و فرهنگ؛ فصل چهارم: ساخت اجتماعی؛ فصل پنجم: تعامل اجتماعی؛ فصل ششم: اجتماعی شدن؛ فصل هفتم: گروه‌ها و سازمان‌ها؛ فصل هشتم: نابرابری طبقات و قومی و جنسی؛ فصل نهم: نهادها؛ فصل دهم: جمعیت، اجتماع و محیط زیست؛ فصل یازدهم: بی‌نظمی، کجروی و ناسازگاری؛ فصل دوازدهم: تغییر اجتماعی و خاتمه.

 

مردم‏ شناسی دین(ترجمه) انتشارات صدف ؛ ۱۳۸۳

این کتاب از معدود منابعی است که مورد استقبال اهل نظر واقع شده است، دلیل این مدعا چاپ مکرر آن در سال‌های اخیر است. این اثر در شش فصل، به شرح تدوین یافته است:

فصل اول: دین عنوان ایدئولوژی؛ فصل دوم: دین به عنوان الهیات؛ فصل سوم: سنت‌های مردم شناختی؛ فصل چهارم: دین و روان‌شناسی؛ فصل پنجم: معنا و کارکرد دین؛ فصل ششم: تفکر دینی: ساخت و هرمنوتیک؛

 

اخلاق روزنامه نگاری انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ ۱۳۸۷

در جهان افسون زادی امروز، علی‌رغم پیشرفت‌های حیرت‌آور در عرصه رسانه‌ها، یک چیز بیش از همه روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند: «عدم پایبندی به اصول اخلاق اجتماعی و حرفه‌ای».

هدف این اثر، آشنایی هرچه بیشتر با نقش روزنامه‌نگاری در جامعه اسلامی و تأکید بر اصول اخلاقی است که هر روزنامه‌نگار باید در چارچوب آن حرکت کند. این اثر در چند فصل، به شرح زیر تدوین یافته است:

مفهوم شناسی؛ ۲٫ روزنامه‌نگاری شغل یا حرفه؟ ۳٫ انواع روزنامه‌نگاری؛ شیوه‌های تبلیغات و مکانیسم تأثیرگذاری بر مخاطب؛ ۴٫ بایدها و نبایدهای اخلاق روزنامه‌نگاری؛ ۵٫ آسیب‌شناسی رونامه‌نگاری؛ ۶٫ جهانی شدن روزنامه‌نگاری و پیامدهای آن؛ ۷٫ آسیب‌شناسی مطبوعات؛۸٫ نتیجه‌گیری

 

دانشنامه اخلاق کاربردی

اخلاق کاربردی از دانش‌های نوظهوری است که می‌توان آن را «کاربست مبانی و معیارهای ارزش داوری اخلاقی در حوزه یا مسئله‌ای خاص از مسائل ناظر به صفات یا رفتارهای اختیاری انسان» دانست. حل تزاحمات اخلاقی، به ویژه در مسائل نوپدید از دغدغه‌های این رشته است. مجموعه حاضر با نگاهی اسلامی، ضمن تبیین مبانی نظری اخلاق کاربردی، به تحلیل اهمّ مسائل اخلاق کاربردی می‌پردازد.

فصل چهارم از جلد پنجم این مجموعه پنج جلدی، به موضوع «اخلاق رسانه» و فصل پنجم آن به «اخلاق روزنامه نگاری» به قلم دکتر محمد فولادی نگارش یافته است.

خلاصه مقالات المجلات العلمیه اداره نشریات تخصصی ۱۳۹۰

این اثر ترجمه عربی چکیده مجموعه مقالات نشریات علمی پژوهشی، علمی ترویجی و علمی تخصصی موسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی(ره) است که بیش از سه هزار مقاله را در برمی‌گیرد