قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / پژوهش ها / مقالات علمی تخصصی

مقالات علمی تخصصی

 1. علل افت تحصیلی ( دو مقاله)    معرفت ۱و معرفت ۲
 2. نگاهی به جنبش‏های اسلامی در مصر( دو مقاله)معرفت ۸و معرفت ۹
 3. نگاهی به نظریه‏ های انقلاب (دو مقاله)معرفت ۱۰ و معرفت ۲۱
 4. فمنیسم معرفت ۳۲
 5. تساهل و تسامح از منظر دین  معرفت ۳۵
 6. مطالعات اجتماعی دین  معرفت ۲۹
 7. جامعه‏ شناسی دین ماکس وبر معرفت ۳۴
 8. جامعه مدنی، جامعه دینی، چالش‏ها معرفت ۲۸
 9. مفسران دین، روحانیان، روشنفکران معرفت ۲۰
 10. جامعه پذیری معرفت ۳۰
 11. معرفی کتاب «مفاهیم و کاربردهای جامعه‏ شناسی» معرفت ۲۷
 12. معرفی کتاب “قرآن درز آیینه نهج البلاغه” معرفت ۳۷
 13. نگاهی به پدیده فرار مغزها معرفت ۵۳
 14. روشنفکران مجله بصیرت
 15. نیم نگاهی به: جایگاه و منزلت روشنفکر  نشریه بصیرت
 16. علل و عوامل آسیب های اجتماعی (دو مقاله) نشریه زلال هدایت ۱ و ۲
 17. سنّت‌های مردم‌شناختی معرفت ۵۶
 18. عوامل تضعیف خودباوری فرهنگی،(دو مقاله) معرفت ۳۰ و ۳۱
 19. علل و عوامل پیدایش آسیب‌های اجتماعی; راه‌های پیشگیری از آن معرفت ۹۱
 20. همبستگی ملّی و مشارکت عمومی; آثار و پیامدها،  معرفت ۹۰
 21. هویّت ملّی; عناصر، چالش‌ها (نگاهی به نظریه فلسفی ذات)معرفت ۱۱۶
 22. اخلاق رسانه نشریه صدا و سیما، بازتاب اندیشه(۱۷ صفحه)
 23. ۲۴٫اخلاق روزنامه‌نگاری؛ آسیب‌ها چالش‌ها/ پژوهش نامه اخلاق، سال اول، شماره ۴، تابستان ۸۸،‌ص ۱۶۷
 24. جبر و اختیار در اندیشه صدرالمتالهین، دوفصلنامه علمی ـ تخصصی«معرفت کلامی»، ش ۸ (زمستان ۱۳۹۰)؛
 25. توبه یا بازگشت به خویشتن  میثاق نور، سال پنجم، شماره ۱۴-۱۵، بهار و تابستان ۱۳۹۰، ص ۴۶
 26. اخلاق روزنامه‌نگاری؛ آسیب‌ها چالش‌ها  پژوهش نامه اخلاق، سال اول، شماره ۴، تابستان ۸۸،‌ص ۱۶۷
 27. فرهنگ و مهندسی فرهنگ  مجله علمی پژوهشی علم و فرهنگ شماره ۱
 28. اخلاق روزنامه نگاری میثاق نور، سال چهارم، شماره ۱۲، پاییز ۸۹، ص ۵۲
 29. بررسی جامعه شناختی گسست نسلها میثاق نور، سال سوم، شماره ۹، زمستان ۸۸ ص ۱۰
 30. درباره فمینسیم میثاق نور، سال چهارم، شماره ۱۱، تابستان ۸۹، ص ۳۸
 31. هویت؛عناصر چالش ها میثاق نور، سال چهارم، شماره ۱۰، بهار ۸۹، ص ۱۴
 32. روشنفکری و دینداری/ مجله علمی تخصصی بصیرت/ سال هشتم/ شماره ۱۷-۱۸/ ۱۳۷۸
 33. ۳۴٫ توبه یا بازگشت به خویشتن / مجله میثاق نور/ سال پنجم، شماره ۱۴-۱۵، بهار و تابستان ۱۳۹۰، 
 34. جایگاه، و ‌قلمرو پژوهش کیفی؛ نقد و بررسی؛ نشریه علمی تخصصی «عیار پژوهش در علوم انسانی»، ش۸ ،   بهار و تابستان ۱۳۹۳
 35.  اخلاق و رسانه/ مجله علمی تخصصی معرفت اخلاقی شماره ۳/ سال اول، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۹/
 36. اخلاق رسانه؛ بایدها و نبایدهای اخلاقی در رسانه ملی / مجله علمی تخصصی  معرفت اخلاقی، سال سوم، شماره اول، زمستان ۱۳۹۰
 37. شیوه دانش پژوهی؛ مقایسه، بررسی و نقد دو رویکرد سنتی و جدید. مجله علمی تخصصی عیار پژوهش در علوم انسانی، سال پنجم، شماره دوم، بهار و تابستان ۱۳۹۵، ش ۱۰